Ostra-irekitzekoa

Ostrak irekitzeko erabiltzen da. Badaude bai mahaikoak, bai eskuzkoak.